Author: Administrator

Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI SU AKADEMSKE 2015./2016. GODINE SLUŠALI PREDMET “NAUKA O ČVRSTOĆI II” I POLOŽILI ISTI A  NEMAJU POTPIS OD DR. SC. ELVEDINA KLJUNE, DOCENTA. DA DOSTAVE INDEKSE U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA  U...

Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI SU AKADEMSKE 2015./2016. GODINE SLUŠALI PREDMETE “MAŠINSKI ELEMENTI 1 i 2” I POLOŽILI ISTI A  NEMAJU POTPIS OD DR. SC. NEDELJKA VUKOJEVIĆ, VANR. PROF. DA DOSTAVE INDEKSE U STUDENTSKU SLUŽBU...

Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI (DRUGE) II GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA DA ĆE SE PREDAVANJA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI I KOD NASTAVNIKA DR. SC. NEDELJKA VUKOJEVIĆA, VANR. PROF. ODRŽATI PREMA RASPOREDU U TABELI. STUDENTI SE TAKOĐER...

Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI (DRUGE) II GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA DA ĆE SE PREDAVANJA IZ PREDMETA NAUKA O ČVRSTOĆI I  KOD NASTAVNIKA DR. SC. ELVEDINA KLJUNE, DOCENTA ODRŽATI PREMA RASPOREDU U TABELI. STUDENTI SE TAKOĐER...

Obavještenje

PRIJAVA ISPITA ZA ZIMSKI SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE  ZA SVE STUDENTE MAŠINSKOG FAKULTETA PRIMAT ĆE SE U PERIODU OD 19.12.2016. DO 23.12.2016. godine od 10h-14h NAPOMENA: STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU (IZUZEV TREĆE OBNOVE) I...

Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI (DRUGE) II GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA DA ĆE SE PREDAVANJA IZ PREDMETA MAŠINSKI ELEMENTI I KOD NASTAVNIKA DR. SC. NEDELJKA VUKOJEVIĆA, VANR. PROF. ODRŽATI PREMA RASPOREDU U TABELI:   Red. broj...