Erasmus Mundus Action 2 – Strand 1

Poštovani,

Podsjećamo Vas da je otvoren poziv za prijavu na Erasmus Mundus Action 2 – Strand 1 projekat mobilnosti Structured University mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-Ionian Macro-region – SUNBEAM .

U okviru projekta dosutupne su stipendije:

* Za studente, istraživače, akademsko i administrativno osoblje sa univerziteta zapadnog Balkana za posjetu jednom od partnerskih univerziteta u EU.
* Za studente, istraživače, akademsko i administrativno osoblje sa partnerskih univerziteta iz EU za posjetu jednom od partnerskih univerziteta na Zapadnom Balkanu.

Više informacija o projektu i načinu prijave možete preuzeti na stranici: http://www.sunbeam.univpm.it/EN/apply-now

Za sva pitanja u vezi programa SUNBEAM obratite se Uredu za za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu na international@untz.ba ili 035 300 526.

Krajnji rok za prijavu je 31.03.2015. godine.

You may also like...