Obaviještenje za sve studente prvog (I) ciklusa studija

OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNJEG SEMESTRA ZA AKADEMSKU 2021/22 GODINU VRŠITI U PERIODU OD

OD 17.01.2022. GODINE DO 21.01.2022. GODINE

ZA OVJERU ZIMSKOG I UPIS LJETNJEG SEMESTRA POTREBNO JE:

  1. INDEX SA SVIM POTPISIMA NASTAVNIKA (2 X  SEMESTRALNI LIST (1 ZA OVJERU ZIMSKOG I 1 ZA UPIS LJETNJEG SEMESTRA)
  2. UPLATNICA

NAČIN PLAĆANJA:

  • REDOVNI STUDENTI  KOJI SU UPISALI NAREDNU GODINU STUDIJA PLAĆAJU PARTICIPACIJU ŠKOLARINE U VISINI OD 100,00 KM 
  • REDOVNI SAMOFINANSIRAJUĆI (I GODINA) STUDENTI KOJI PRVI PUT OVJERAVAJU SEMESTAR PLAĆAJU PARTICIPACIJU ŠKOLARINE U VISINI OD 750 KM
  • STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU STUDIJSKU GODINU PLAĆAJU PARTICIPACIJU ŠKOLARINE U VISINI OD 100 KM

SEMESTRALNI LIST SE KUPUJE  U SKRIPTARNICI KOD EKONOMSKOG FAKULTETA;

Svrha doznake:Uplata za I ciklus studija i u (koji ) semestar akademske 2021/2022god

Primatelj: Budžet TK Univerzitet u Tuzli

Žiro račun:1321000256000080

Iznos:——-KM

Vrsta prihoda:722631

Budžetska organizacija:2404001

Općina:094

Poziv na broj:7035000000

STUDENTSKA SLUŽBA

You may also like...