OBAVJEŠTENJE za studente II i III Ciklus studija

UPIS STUDENATA II i III CIKLUSA STUDIJA U ZIMSKI SEMESTAR U ŠKOLSKOJ 2023/2024 GODINI

VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 09.10.2023. DO 13.10.2023. GODINE

OD 10,00 DO 14,00 SATI

ZA UPIS   ZIMSKOG SEMESTRA POTREBNA JE SLJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

  • INDEKS
  • 2 X ŠV 20 OBRASCA
  • 1 X SEMESTRALNI LIST
  • LJEKARSKO UVJERENJE (ZA STUDENTE KOJI 1.PUT UPISUJU 1.SEMESTAR)
  • DOKAZ O UPLATI SA NAZNAKOM ZA MAŠINSKI FAKULTET

 (za zimski semestar školske 2023./2024. godine)

Studenti II ciklusa studija koji upisuju II semestar u školskoj 2023/2024. plaćaju 1.200,00 KM  

Studenti III ciklusa studija plaćaju utvrđeni iznos školarine prilikom upisa u svaki semestar shodno Pravilniku o prihodima i rashodima III ciklusa studiranja, prema dinamici kako slijedi:

a)  30% pri upisu u I semestar

b)  po 20%  pri upisu u  II i III semestar;

c)  po 10% pri upisu u IV,V i VI semstar.

UPISNI LIST,OBRAZAC ŠV 20 KUPUJE SE U SKRIPTARNICI KOD EKONOMSKOG FAKULTETA;

Svrha doznake:Uplata za (naznačiti koji) studija ciklus studija u (koji ) semestar

Primatelj: Budžet TK Univerzitet u Tuzli

Žiro račun:1321000256000080

Iznos:

Vrsta prihoda:722631

Budžetska organizacija:2404001

Općina:094

Poziv na broj:7035000000

                                                                                                   STUDENTSKA SLUŽBA

You may also like...