Obavještenje

UPIS STUDENATA U ZIMSKI SEMESTAR II, III I IV GODINE, KAO I OBNOVA

I, II I III GODINE U ŠKOLSKOJ 2016/2017 GODINI

VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 19.09.2016. DO 23.09.2016. GODINE

OD 10,00 DO 14,00 SATI

ZA UPIS I OBNOVU  ZIMSKOG SEMESTRA POTREBNA JE SLJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

 • INDEKS
 • UPISNI LIST (Obavezno upisati predmete koji su položeni)
 • 2 X ŠV 20 OBASCA
 • 1 X SEMESTRALNI LIST (Obavezno upisati predmete koji se prenose u narednu godinu sa brojem ECTS)
 • DOKAZ O UPLATI SA NAZNAKOM ZA MAŠINSKI FAKULTET

 (za zimski semestar školske 2016./2017. godine)

 

REDOVNI STUDENTI KOJI PRVI PUTA UPISUJU STUDIJSKU GODINU U ŠKOLSKOJ 2016/2017. GODINI PLAĆAJU  100,00 KM  PLUS 4,00 KM ZA PREMIJU OSIGURANJA

UKUPNO 104,00 KM

STUDENTI OBNOVCI PLAĆAJU 100,00KM PLUS 4,00KM OSIGURANJE

UKUPNO 104,00KM

STUDENTI KOJI SE SAMI FINANSIRAJU I UPISUJU PRVI PUTA STUDIJSKU GODINU PLAĆAJU 750,00KM PLUS 4,00KM OSIGURANJE

                                                                                       UKUPNO 754,00KM

Informacija za studente koji se samofinansiraju:

 

 • Studenti koji su šk.2015/2016 godine upisali I godinu studija kao samofinansirajući studenti, ukoliko ostvari upis u narednu studijsku godinu plaćaju 100,00KM plus 4,00KM

 • Studenti koji su šk.2015/2016 godine upisali I godinu studija kao samofinansirajući studenti, a nisu ostvarili uslove za upis u narednu godinu studija, obnovu plaćaju 100,00KM plus 4,00KM

 • Studenti koji su šk.2014/2015 godine upisali studij kao samofinansirajući studenti, pa su šk.2015/2016 godine obnovili upis prve godine studija,a u šk.2016/2017 upisuju narednu godinu studija, plaćaju 750,00KM plus 4,00KM

 • Studenti koji su šk.2014/2015 god.upisani kao samofinansirajući studenti,pa su šk.2015/2016 god. upisali narednu godinu studija, ukoliko u šk.2016/2017 god. obnavljaju upis u istu godinu studija plaćaju 100,00KMplus 4,00KM

Studenti koji su izgubili status:

 

 • Studenti koji šk.2016/2017.godine na lični zahtjev rješenjem dekana ponovno steknu status studenta plaćaju 50% školarine, participaciju i osiguranje. 375,00KM + 100,00KM + 4,00KM ukupno:479,00KM
 • Studenti koji su šk.2015/2016.godine ponovno stekli status studenta, pa stekli uslove za upis u narednu godinu studija u šk.2016/2017.godinu studija plaćaju 100,00KM plus 4,00KM ukupno:104,00KM
 • Studenti koji su šk.2015/2016.godine ponovno stekli status studenta, a nisu ostvarili uslove za upis u narednu godinu studija šk.2016/2017 god. plaćaju participaciju 100,00KM, 4,00KM osiguranje i naknadu za ispite od po 30,00KM
 • Studenti koji su šk. 2013/2014.godine ponovno stekli status studenta, pa su upisali narednu godinu studija šk.2014/2015,a šk.2015/2016 obnovili upis u istu godinu studija,upisom u narednu godinu studija plaćaju participaciju 100,00KM  i puni iznos školarine 750,00KM plus 4,00KM osiguranje.
 • Studenti koji su šk.2014/2015.godine ponovo stekli status studenta, pa obnovili upis u istu godinu studija šk.2015/2016.godine, ukoliko su stekli uslov za upis u narednu godinu studija šk.2016/2017.godine, plaćaju participaciju 100,00KM,puni iznos školarine 750,00KM plus 4,00KM osiguranje.

BENEFICIJE PRI UPISU:

 • Dijete iz obitelji poginulog, umrlog i nestalog branitelja, ratni vojni invalid, dijete ratnog vojnog invalida, dobitnik priznanja i odlikovanja, dijete dobitnika priznanja i odlikovanja, nezaposleni demobilizirani branitelji dijete nezaposlenog demobiliziranog branitelja, kod redovnog školovanja i  redovnog studiranja na Univerzitetu u Tuzli, ima pravo nabeneficiju, u visini 50%, kod plaćanja naknada za upis u novu školsku/studijsku godinu.
 • Djeca bez roditeljskog staranja, djeca s onesposobljenjem, djeca iz obitelji koje ostvaruju pravo na stalnunovčanu pomoć, kod redovnog školovanja i redovnog studiranja na Univerzitetu u Tuzli, imaju pravo na beneficiju u visini 50% kod plaćanja naknada za upis u novu školsku/studijsku godinu.

UPISNI LIST,OBRAZAC ŠV 20 I  UPLATNICA SA NAZNAČENIM BROJEM ŽIRO RAČUNA KUPUJE SE U SKRIPTARNICI KOD TEHNOLOŠKOG FAKULTETA.

Obratitit pažnju da  je bijela uplatnica  za redovne studente koji se finansiraju iz budžeta TK;

Zelena uplatnica za studente koji se samofinansiraju (obavezno navesti prilikom kupovine iste)

You may also like...