Obavještenje

OVJERA PRVOG I UPIS DRUGOG SEMESTRA NA  III CIKLUSU STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU VRŠIT ĆE SE U PERIODU

OD 16.01.2017. GODINE DO 27.01.2017. GODINE

ZA OVJERU TREĆEG ( III ) I UPIS ČETVRTOG ( IV ) SEMESTRA POTREBNO JE:

•    POPUNJEN  INDEKS SA PREDMETIMA PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU I POTPISIMA PREDMETNIH NASTAVNIKA

•    SEMESTRALNI  LIST  X 2

•    UPLATNICA  (Prema Pravilniku o plaćanju doktorskog studija)

UPLATE VRŠITI NA RAČUN KAKO SLIJEDI:

Svrha doznake:Uplata za upis četvrtog semestra –  treći ciklus studija (sa naznakom studijskog programa)
Primatelj: Budžet TK Univerzitet u Tuzli
Žiro račun:1321000256000080
Vrsta prihoda:722631
Budžetska organizacija:2404001
Općina:094
Poziv na broj:7005000000

You may also like...