Author: Administrator

Obavještenje

OVJERA PRVOG I UPIS DRUGOG SEMESTRA NA  II CIKLUSU STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 16.01.2017. GODINE DO 27.01.2017. GODINE ZA OVJERU PRVOG ( I ) I UPIS DRUGOG (...

Obavještenje

OVJERA PRVOG I UPIS DRUGOG SEMESTRA NA  III CIKLUSU STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 16.01.2017. GODINE DO 27.01.2017. GODINE ZA OVJERU PRVOG ( I ) I UPIS DRUGOG (...

Obavještenje

ZA REDOVNE STUDENTE I, II, III i IV GODINE NA MAŠINSKOM FAKULTETU  U ŠKOLSKOJ: 2016/2017. GODINI, DA ĆE SE OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNJEG SEMESTRA OBAVITI OD 16.01.2017. GODINE DO 27.01.2017. GODINE ZA OVJERU...

Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI (PRVE) I GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA DA  DOSTAVE INDEKSE U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA  NAJDALJE DO PETKA 06.01.2017. GODINE  DO 14 00 SATI  RADI REGULISANJA POTPISA  IZ PREDMETA MATERIJALI I, KAKO BI...