Author: Slađan Lovrić

O B A V J E Š T E NJ E

PRIJAVA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022. GODINE PRIMAT ĆE SE U PERIODU OD 06.06.2022. DO 13.06.2022. GODINE NAPOMENA: STUDENTI ĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITIMA SAMO UKOLIKO SU ISTE PRIJAVILI U NAPRIJED NAVEDENOM TERMINU  PRILIKOM...

NOVI USPJEH PROFESORA FIKRETA ALIĆA

Na međunarodnom sajmu inovacija, održanom prošle sedmice u Katovicama (Poljska), za inovaciju FLEKSIBILNI TERMO-AKUMULACIONI KONVEKTIVNI EMITER, dr.sci. Fikret Alić, redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta Tuzli, dobio je dva priznanja:   Zlatna medalja INTARG...