Author: Slađan Lovrić

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

O B A V J E Š T E NJ E  OBAVJEŠTAVAJU SE SVI STUDENTI PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI DA ĆE SE OVJERA LJETNOG SEMESTRA AKADEMSKE 2019/2020.GODINE  VRŠITI U...

Obavještenje za studente – dopuna termina realizacije Predispitnih aktivnosti za predmeta:”Transportni sistemi I”, “Reverzibilno inžinjerstvo”,”Fleksibilni proizvodni sistem”, “Projektovanje tehnoloških postupaka”, “Proizvodni sistemi II”, “Tehnologija plastičnosti II”

TRANSPORTNI  SISTEMI I 1600-1730 –  Grupa 1 05.06.2020. godine Amfiteatar A1 Muhamed Herić, MA, viši ass. TEHNOLOGIJA PLASTIČNOSTI II 1415-1545 –  Grupa 1 08.06.2020. godine Amfiteatar A1 Denis Bećirović, MA, ass. 1815-1930 –  Grupa...