Author: Slađan Lovrić

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

Poštovani studenti, Obavještavamo Vas da od 21.05.2020. godine sve  informacije vezane za  aktivnosti koje se odvijaju na Mašinskom fakultetu možete dobiti na Facebook stranice Mašinskog fakulteta. Link: https://www.facebook.com/Ma%C5%A1inski-fakultet-Univerziteta-u-Tuzli-232275634033987   Menadžment Mašinskog fakulteta

E-NASTAVA DRUGI CIKLUS STUDIJA

Predmet: Biomehatronički sistemi Biomehatronički sistemi_19_03_2020_II_ciklus Biomehatronički sistemi_20_03_2020_II_ciklus_pdf   Predmet: Kompjuterski integrirana proizvodnja (Dr. sci. Edin Cerjaković, vanr. prof.     E-mail.: edin.cerjakovic.msf@gmail.com) Kompjuterski_integrirana_proizvodnja_02_04_2020 Kompjuterski_integrirana_proizvodnja_30_03_2020 Kompjuterski_integrirana_proizvodnja_31_03_2020   Predmet: Projektovanje fabrika  (i)   (Dr. sci. Edin Cerjaković, vanr....