Author: Slađan Lovrić

ODBRANA ZAVRŠNOG RADA

UNIVERZITET U TUZLI Mašinski fakultet OBAVJEŠTENJE KANDIDAT MUSTAFIĆ ZAIM, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD POD NASLOVOM: “PROGRAMIRANJE OBRADE NA CNC GLODALICAMA PRIMJENOM CAD/CAM-a“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 02.06.2017. GODINE U 11,00 SATI U...

Provođenje naknadnih aktivnosti na poboljšanju kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli

Provođenje naknadnih aktivnosti na poboljšanju kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI Tuzla, 25.05.2017. god. Univerzitet u Tuzli je u prethodnom periodu pokrenuo niz naknadnih aktivnosti na poboljšanju kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli na osnovu preporuka o akreditaciji Univerziteta u Tuzli...

Mjere koje su poduzete za poboljsanje ranga Univerziteta u Tuzli na ranking listi Webometrics

Mjere koje su poduzete za poboljsanje ranga Univerziteta u Tuzli na ranking listi Webometrics

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI Tuzla, 19.05.2017. god. Univerzitet u Tuzli pokrenuo  je inicijativu o  unapređenju vidljivosti i poboljšanju pozicije Univerziteta na ranking listi Webomterics, koja prati pozicije univerziteta u svijetu. Poduzete su potrebne...

Aktivnosti na kontroli i evaluaciji silabusa

Aktivnosti na kontroli i evaluaciji silabusa

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI Tuzla, 25.05.2017. god.   U cilju kvalitetnijeg informisanja javnosti, studenata i zaposlenika Univerziteta, te inoviranju studijskih programa kao i pripreme za akreditaciju studijskih programa u narednom periodu, Univerzitet u...