Author: Slađan Lovrić

OBAVJEŠTENJE-PRIJAVA ISPITA

UNIVERZITET U TUZLI MAŠINSKI FAKULTET   O B A V J E Š T E NJE PRIJAVA ISPITA ZA ZIMSKI SEMESTAR ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE  ZA SVE STUDENTE MAŠINSKOG FAKULTETA PRIMAT ĆE SE U PERIODU...