Category: Aktuelnosti

MAŠINSKI FAKULTET OBJAVLJUJE

da će kandidat Ragib Spahić, dipl. ing. mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Istraživanje uticaja procesnih parametara glodanjem AlMgSi1 legure na pokazatelje kvaliteteta obrađene površine primjenom različitih tehnika sredstava za hlađenje, ispiranje i...

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAJU SE SVI STUDENTI PRVOG, DRUGOG I TREĆEG CIKLUSASTUDIJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI DA ĆE SE OVJERA LJETNOG SEMESTRA AKADEMSKE 2021/2022. GODINE  VRŠITI U PERIODU OD 13.06.2022.  –  17.06.2022. GODINE ZA OVJERU...

O B A V J E Š T E NJ E

PRIJAVA ISPITA ZA LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2021/2022. GODINE PRIMAT ĆE SE U PERIODU OD 06.06.2022. DO 13.06.2022. GODINE NAPOMENA: STUDENTI ĆE MOĆI PRISTUPITI ISPITIMA SAMO UKOLIKO SU ISTE PRIJAVILI U NAPRIJED NAVEDENOM TERMINU  PRILIKOM...