Category: Aktuelnosti

OBAVIJEŠTENJE ZA KANDIDATE O LOKACIJI POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, NA MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2022/2023. GODINI – TREĆI UPISNI ROK-SPISAK PRIJAVLJENIH KANDIDATA

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli-Mašinski fakultet (TREĆI upisni rok) održat će se dana 27. 09. 2022. godine u 10,00 sati. Obavještavaju se  Kandidati koji...

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

UNIVERZITET U TUZLIMAŠINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E da će kandidat Armin Buljubašić, BA ing. mašinstva braniti završni magistarski rad pod nazivom: “Uticaj uslova rada na oštećenja i...