Daily Archive: Mart 20, 2020

E-NASTAVA DRUGI CIKLUS STUDIJA

Predmet: Biomehatronički sistemi Biomehatronički sistemi_19_03_2020_II_ciklus Biomehatronički sistemi_20_03_2020_II_ciklus_pdf   Predmet: Kompjuterski integrirana proizvodnja (Dr. sci. Edin Cerjaković, vanr. prof.     E-mail.: edin.cerjakovic.msf@gmail.com) Kompjuterski_integrirana_proizvodnja_02_04_2020 Kompjuterski_integrirana_proizvodnja_30_03_2020 Kompjuterski_integrirana_proizvodnja_31_03_2020   Predmet: Projektovanje fabrika  (i)   (Dr. sci. Edin Cerjaković, vanr....