Monthly Archive: Septembar 2022

Odbrana Magistarskog rada – Objava

Kandidatkinja Sanela Hamzić, dipl.ing.mašinstva braniti će magistarski rad pod nazivom: “Upravljanje tokovima energije sa ciljem postizanja energetski efikasnijih objekata”, pred Komisijom u sastavu: Dr.sci. Sandira Eljšan, redovni profesor, predsjednik, uža naučna oblast ˝Toplotna i...