Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana pripremna nastava za prijemni ispit

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli do 14.06.2017 do 16.06.2017. (srijeda, četvrtak i petak) održana je pripremna nastava za prijemni ispit iz predmeta Matematika kojoj je prisustvovalo preko 90 polaznika, nadamo se, budućih studenata Mašinskog fakulteta. Ovom prilikom Menadžment fakulteta se zahvaljuje nastavnicima i saradnicima koji su uzeli učešće u organizaciji i održavanju pripremne nastave, a budućim studentima da ostvare dobre rezultate na prijemnom ispitu i postanu dio akademske zajednice.

You may also like...