OBAVIJEŠTENJE ZA STUDENTE SVIH ODSJEKA IV(četvrte) GODINE STUDIJA – Global Young Talent Program – Together 2022_ROK ZA PRIJAVE PRODUŽEN

Poštovani,

“Sisecam soda Lukavac” i ove godine organizuje studentsku praksu u okviru globalnog programa Şişecama pod nazivom “Global Young Talent Program – Together”.

Do sada su projekti uspješno realizovani u više zemalja kao što su Turska, Italija, Bugarska, Slovačka, Rusija i Bosna i Hercegovina, iz kojih imaju samo pozitivni utisci.

U okviru navedenog programa sa studentima se potpiše Ugovor o studentskoj praksi, koja će trajati 6 mjeseci i koju studenti obavljaju minimalno 2,5 radna dana sedmično. S tim u vezi, student obavlja praksu i dobije određenu temu u organizacijskom sektoru za koji je projekat vezan, uz nadzor mentora.

Za vrijeme obavljanja prakse student ima pravo na određenu novčanu naknadu i ishranu u prostorijama restorana “Sisecam soda Lukavac” d.o.o.

Za realizaciju prakse u 2022. godini odlučeno je da se odabere jedan student sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

U prilogu Vam dostavljamo:

  1. Oglas za studente;
  2. Mapu postupka odabira kandidata;
  3. Obrazac za prijavu studenata.

Molimo sve zainteresovane, studente da se najkasnije do 10.01.2022. godine jave u Dekanat Mašinskog fakulteta (Prodekanu Lovriću ili Prodekanici Buljubašić) kako bi se prijavili, te dobili sve detaljne upute o popunjavanju prijavnog obrazca koji treba najkasnije do 12.01.2022. godine dostaviti kompaniji “Sisecam soda Lukavac”.

S poštovanjem,

Menadžment Mašinskog fakulteta

You may also like...