UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA (DRUGI UPISNI ROK AKADEMSKE 2023/2024. GODINE) VRŠIT ĆE SE U PERIODU OD 13.09.2023. DO 21.09.2023. GODINE

ZA UPIS JE POTREBNA SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA:

  • PRIJAVNI LIST, INDEKS I KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL
  • DVIJE KOLOR FOTOGRAFIJE FORMATA ZA INDEKS
  • LJEKARSKO UVJERENJE
  • DOKAZ O UPLATI PARTICIPACIJE SA NAZNAKOM ZA MAŠINSKI FAKULTET (za zimski semestar školske 2023./2024. godine)

REDOVNI STUDENTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA TK U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI PLAĆAJU  PARTICIPACIJU U IZNOSU OD:

– 100,00 KM PO SEMESTRU;

–      3,70 KM  ZA PREMIJU OSIGURANJA;

–      7,50 KM ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU ISPITA;

                                                                                UKUPNO 111,20 KM

REDOVNI STUDENTI KOJI SE SAMI FINANSIRAJU U ŠKOLSKOJ 2023/2024 GODINI,  PLAĆAJU PARTICIPACIJU U IZNOSU OD:

– 750,00 KM PO SEMESTRU;

–     3,70 KM OSIGURANJE;

–     7,50 KM ZA ELEKTRONSKU PRIJAVU ISPITA.

                                                                         UKUPNO 761,20 KM

NAPOMENA:

KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL I UPLATNICA SA NAZNAČENIM BROJEM ŽIRO RAČUNA KUPUJE SE U SKRIPTARNICI KOD TEHNOLOŠKOG FAKULTETA.  

                                                                                STUDENTSKA SLUŽBA FAKULTETA

You may also like...