Biblioteka

Obavještavamo studente i uposlenike Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli da je od 31.05.2024. godine na raspolaganju kapacitet Biblioteke na drugom spratu u objektu koji koriste PMF i Mašinski fakultet. U okviru biblioteke studentima je na raspolaganju i manja čitaonica koju također mogu koristiti. Pozivamo sve nastavnike i saradnike Mašinskog fakulteta ukoliko imaju dodatnu literaturu da istu stave na raspolaganje Biblioteci i našim studentima kako bi čim prije omasovili bibliotečki fond. Radno vrijeme Biblioteke je četvrtkom i petkom od 08.00÷16.00 h.

You may also like...