Konferencija o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona

Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli – University of Tuzla uzeo je aktivno učešće na konferenciji o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona. Predstavnici Mašinskog fakulteta su iznijeli jasan stav šta znači i koliki uticaj ima kvalitetna saobraćajna infrastruktura u procesu zelene tranzicije, dekarbonizacije transporta, zadržavanja postojećih i privlačenja novih investitora. Ovom prilikom se zahvaljujemo organizatoru na realizaciji inicijative za organizaciju jednog ovakvog skupa na području TK.

You may also like...