Održan Simpozij ”Izazovi u energetici – put u sigurnu budućnost”

Mašinski fakultet je u sklopu 29. LJUT-a održao Simpozij sa međunarodnim učešćem pod nazivom ”Izazovi u energetici – put u sigurnu budućnost”. U sklopu simpozija učešće su uzeli profesori sa NTNU Norveška, City University of London, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predstavnici Akademije nauka i umjetnosti – odjeljenje za tehničke nauke, predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava, privrednici i predstavnici NVO.

Simpozij je ambiciozno napravio cjelovit pristup, te pored pregleda stranih iskustava, razmotrio našu situaciju u energetici kroz dva panela: 1. Energetska tranzicija i energetska sigurnost u BiH i 2. Energetska efikasnost kao veliki potencijal za energetsku tranziciju. Strateški zakonodavni okvir za OIE i održivo finansiranje projekata na TK.

Velik broj prisutnih studenata, akademskih radnika, privrednika, predstavnika resornih ministarstava, nevladinog sektora pokazuje da ove teme zavrijeđuju našu pažnju i zaslužuju kontinuitet.

Mašinski fakultet ovom prilikom se zahvaljuje Univerzitet u Tuzli – University of Tuzla na podršci, a posebnu zahvalnost Ministarstvu prostronog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona na čelu sa ministricom Anelom Ajšić na partnerstvu u ovoj manifestaciji. Nakon formiranja zaključaka simpozija, isti će se biti prezentirani javnosti i odgovarajućim nivoima vlasti prema nadležnosti u vidu inicijative.

You may also like...