Posjeta Bingo City Centru

Studenti su imali priliku upoznati se sa četverocijevnim sistemom, ventilacionim sistemom sa rekuperatorima topline, klima komorama i toplotnom podstanicom.

You may also like...