Administracija stranice

Ažuriranje sadržaja web stranice vrši Zahirović Antonio.
Tehničko održavanje web stranice i mobilne aplikacije Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli vrši Gutić Kenanwww.jadeworks.com.ba.


Povratne informacije