Author: Slađan Lovrić

PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA

PRIVREMENA ENERGETSKO_02_07_2019 PRIVREMENA MEHATRONIKA_02_07_2019 PRIVREMENA PROIZVODNO_02_07_2019   Žalbe na privremenu rang listu mogu se podnijeti putem Komisije za žalbe Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od 3 dana od dana objavljivanja iste, a najdalje do...