OBAVJEŠTENJE za teoretski dio ispita iz Termodinamika I (april)

Teorteski dio iz Termodinamike I (za aprilski rok) polagati će se u petak  19.04 u 9,30 sati u prostorijama MF, sa prethodnom prijavom na email: sandira.eljsan@untz.ba. 

Tuzla, 17.04.2024.                                                                                                             Odgovorni nastavnik:

                                                                                                                                Dr.sc. Sandira Eljšan, redovni profesor

You may also like...