Obavijest za studente prve godine prvog ciklusa studija

Poštovani studenti,

Vježbe iz predmeta ”Matematika II” za grupu AV2 (predmetni asistent: Mr. sci. Amila Osmić, viši asistent) neće biti održane dana 17.04.2024., a nadoknada će se održati dana 16.04.2024. godine u 13:30 sati (učionica: Kampus 6B).

S poštovanjem,

v.d. prodekana za nastavu i studentska pitanja

Jasmin Halilović

You may also like...