Author: Slađan Lovrić

SPISKOVI KANDIDATA SA TAČNOM LOKACIJOM POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA, NA MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI

Prijemni ispit za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli-Mašinski fakultet održat će se dana 06. 07. 2021. godine sa početkom u 10,00 sati. Obavještavaju se  Kandidati koji su...