Daily Archive: Novembar 1, 2020

VAŽNO-KONAČNA VERZIJA RASPOREDA SA PRIMJENOM OD 19.10.2020. GODINE-PRVI CIKLUS STUDIJA_izmjene označene žutom bojom

1_Raspored_2020_21_I_godina_KONAČNA VERZIJA 2_Raspored_2020_21_II_godina_KONAČNA VERZIJA 3_Raspored_2019_2020_III-godina_PM_KONAČNA VERZIJA 3_Raspored_2020_2021_III-godina_EiTFI_KONAČNA VERZIJA 3_Raspored_2020_2021_III-godina_Mehatronika_KONAČNA VERZIJA 4_Raspored_2019_2020_-IV_godina_EiTFI_KONAČNA VERZIJA 4_Raspored_2019_2020_-IV_godina_PM_KONAČNA VERZIJA 4_Raspored_2020_2021_-IV_godina_M_KONAČNA VERZIJA