Monthly Archive: Januar 2023

OBJAVA – ODBRANA MAGISTARSKOG RADA –

UNIVERZITET U TUZLIMAŠINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E da će kandidat Bekir Nezirović, dipl.ing.mašinstva braniti magistarski rad pod nazivom: “Troškovi uticaja termoenergetskog postrojenja na okoliš ”, pred Komisijom...