Posjeta studenata Mašinskog fakulteta firmama ”Kovan MI” doo i ”Plamingo” doo u Gračanici

Dana 22.04.2017. upriličena je stručna posjeta studenata svih odsjeka Mašinskog fakulteta privrednim subjektima u Gračanici i to ”Kovan MI” doo koji se primarno bavi proizvodnjom  proizvoda za zagrijavanje stambeno poslovnih i industrijskih objekata uz korištenje isključivo obnovljivih izvora energije i firmi ”Plamingo” doo koja se bavi brizganjem i kromiranjem plastičnih dijelova za autoindustriju industriju kućanskih aparate, sanitarnu galanteriju i industriju namještaja.

You may also like...