Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

KONKURS za upis kandidata na drugi ciklus studija – master/magistarski studij na fakulte/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2015/16. godini

KONKURS za upis kandidata na drugi ciklus studija – master/magistarski studij na fakulte/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2015/16. godini

http://www.untz.ba/uploads/file/konkursi/2015-16/Konkurs_IIciklus_2015_16_09_10_2015.pdf