Author: Slađan Lovrić

OBAVJEŠTENJE-ODBRANA ZAVRŠNIH RADOVA

UNIVERZITET U TUZLI Mašinski fakultet  OBAVJEŠTENJE   Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u petak, 29.12.2017. godine u sali Fakulteta, biti će održane javne odbrane završnih radova sljedećih kandidata: Beširović Besim, na temu:„Strujanje nestišljivih...

OBAVJEŠTENJE-PRIJAVA ISPITA

UNIVERZITET U TUZLI MAŠINSKI FAKULTET   O B A V J E Š T E NJE PRIJAVA ISPITA ZA ZIMSKI SEMESTAR ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE  ZA SVE STUDENTE MAŠINSKOG FAKULTETA PRIMAT ĆE SE U PERIODU...