Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDAT OKIČIĆ AMIR, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD, POD NASLOVOM: “PRIMJENA ELEKTROHIDRAULIČKOG DEFORMISANJA U OBRADI LIMA PLASTIČNOM DEFORMACIJOM“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 03.04.2015. GODINE U 11.00 SATI U SALI FAKULTETA

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

KANDIDAT AVDIĆ NIHAD, BRANIT ĆE ZAVRŠNI RAD, POD NASLOVOM: “PRORAČUN OSNOVNIH KONSTRUKCIONIH I ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA KOTLOVA NA DRVO I PELET“ NA MAŠINSKOM FAKULTETU U TUZLI, DANA 10.04.2015. GODINE U 11.00 SATI U SALI FAKULTETA

Erasmus Mundus Action 2 – Strand 1

Erasmus Mundus Action 2 – Strand 1

Poštovani, Podsjećamo Vas da je otvoren poziv za prijavu na Erasmus Mundus Action 2 – Strand 1 projekat mobilnosti Structured University mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-Ionian Macro-region – SUNBEAM ....